Sexting

Hoe ga je daarmee om?

Nieuwsbrief ontvangen

Volg wat Be Aware doet, meld je aan voor de Be Aware Nieuwsbrief.

Ontvang per mail onze:

Digitale brochure


Ga nu naar het online aanvraagformulier

Terug naar splashpage

Project: "Mijn leven, mijn keuze! Lekker belangrijk!"Wat houdt het in?

Ons interactieve onderwijsproject 'Mijn leven, mijn keuze!' is geschikt voor een hele jaarlaag (150 - 180 leerlingen). Door onze opzet voldoet deze activiteit aan de wet onderwijstijd, hetgeen betekent dat u met dit project onderwijs kunt financieren uit het daarvoor beschikbare budget.Door de interactieve aanpak met focus op leerlingparticipatie, waarbij leerlingen zelf onderzoek doen en materiaal construeren, wordt de leerling eigenaar van het thema "Gewoonten en Verslaving". Door middel van peer-to-peer education, waarbij de leerlingen elkaar voorlichting geven, hun project voor de groep presenteren én de begeleiding door professionals en (jonge) ervaringsdeskundigen, ontstaat een ideale mix waarin de boodschap optimaal overkomt. De leerlingen kunnen zelf deskundigen interviewen! Be Aware werkt daarvoor samen met onder andere artsen, politie, diëtisten en ervaringsdeskundigen. Het project biedt ook goede aanknopingspunten voor ouders om het onderwerp thuis (weer eens) nader te bespreken. 


Wat we doen? 

De leerlingen kiezen van tevoren een onderwerp: alcohol, gamen, eetstoornis, drugs, roken etc. De leerlingen worden onderverdeeld in groepen en elke groep behandelt een andere verslaving; Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met Be Aware vrijwilligers om een presentatie te maken. Voor deze presentatie kunnen ze putten uit een veelvoud aan hulpmiddelen: de ervaringsdeskundige vrijwilligers, de aangesloten (huis)artsen, de beschikbare psychiater, de rechercheur en natuurlijk het internet. De leerlingen kunnen ook buiten de school hun informatie verzamelen. Een nuttige en bijzondere ervaring voor uw leerlingen die diepe indruk maakt!Aan het eind van het project presenteren de leerlingen hun werk aan onderbouwleerlingen & hun eigen ouders. Zo brengen wij het thema ook thuis onder de aandacht!


Waarom eigenlijk? 

Aandacht besteden aan de thema's 'Verslaving & gedrag' is belangrijk, vooral op jonge leeftijd. Jongeren worden steeds meer vatbaar voor een veelvoud aan verslavingsvormen: gamen, telefoon, internet, maar ook middelenverslaving zoals alcohol en drugs komen steeds vaker voor en worden een steeds groter probleem. Niet voor niets kiezen nu al méér dan 175 scholen voor een voorlichting door Stichting Be Aware. Door onze ervaringsdeskundigheid, onze professionaliteit en het plezier dat we hebben in het geven van voorlichting en het werken met jongeren, zien we dat aantal jaarlijks groeien. Deze nieuwe workshop is een initiatief dat wij heel graag op uw school willen introduceren. 


Praktische info

De duur van dit project: 1 volledige dag (van 9 tot 16 uur) óf 2 dagdelen.

Waardering: voor de motivatie van de leerlingen is het belangrijk dat er waarde aan hun activiteit wordt gehecht, bijvoorbeeld door het geven van een cijfer. 

Benodigde faciliteiten: lokalen, aula (voor plenaire sessie en presentatie). 

Benodigd personeel: 1 coördinator. Er zijn verder geen docenten vanuit school nodig. 


Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de duur van het project en het aantal leerlingen. Deze komen uit tussen de € 3500,- en € 4500,-. 

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor uw school? Neem dan contact met ons op.