Sexting

Hoe ga je daarmee om?

Nieuwsbrief ontvangen

Volg wat Be Aware doet, meld je aan voor de Be Aware Nieuwsbrief.
Terug naar splashpage
U bevindt zich hier: Home > Scholen > Verslaving

Voorlichting verslaving


Programma:

Voorlichters met veel ervaring en kennis over verslaving verzorgen een interactief programma van één blokuur in de klas: wat is verslaving, hoe ontstaat het, wie krijgt het, wat doet het met je leven en vooral: wat kun je zelf doen om het niet zover te laten komen.  In het daaropvolgende jaar komen wij terug met het vervolgprogramma, waarin de nadruk ligt op het omgaan met problemen en het weerbaar maken van de jongeren. Met stemkastjes beantwoorden jongeren anoniem vragen over gewoonten en verslaving in de eigen omgeving. Juist door het veelvuldig gebruik van telefoon, internet en gamen ligt dit dicht bij hun belevingswereld. De voorlichting wordt ondersteund door film en interactief lesmateriaal.


2-daags project: Mijn leven, mijn keuze!

Daarnaast zijn wij gestart met een 2 daags project. Tijdens deze dagen gaan leerlingen in groepjes een verslavingsonderwerp naar keuze verder uitdiepen en bestuderen onder gehele begeleiding van Be Aware medewerkers. Zij verzamelen gegevens o.a. door het interviewen van deskundigen, artsen en ex-verslaafden binnen en buiten de school. Hiermee maken zij een presentatie, waarmee zij leerlingen uit lagere klassen (en ouders) kunnen informeren. Deze peer-to-peer aanpak kan ertoe leiden dat het belang om een verslaving te voorkomen beter beklijfd.


Nazorg van groot belang!

Als blijkt dat een jongere een probleem heeft, bieden wij hulp. Vaak zijn in deze fase  enkele gesprekken al voldoende, in andere gevallen wordt doorverwezen naar ons netwerk van professionele hulpverleners.


Als u vragen heeft over de inhoud, kunt u ons altijd mailen