Sexting

Hoe ga je daarmee om?

Nieuwsbrief ontvangen

Volg wat Be Aware doet, meld je aan voor de Be Aware Nieuwsbrief.

Ontvang per mail onze:

Digitale brochure


Ga nu naar het online aanvraagformulier

Terug naar splashpage
U bevindt zich hier: Home > Over Be Aware > Stemkastjes en data verzameling

Meten is weten

In het voorlichtingsprogramma van Be Aware worden gegevens anoniem verzameld over de ervaringen en het gedrag van de leerlingen in de klas. Deze gegevens worden gebruikt om het programma ter plekke aan te passen aan de behoeftes van de klas en om ouders en scholen bewust te maken van risicogedrag van de leerlingen.


Hoe

Tijdens het voorlichtingsprogramma wordt gebruik gemaakt van stemkastjes. Met behulp van de stemkastjes geven de leerlingen antwoord op een aantal vragen over zichzelf, over hun ervaring met verslaving in hun omgeving, en hun eigen ervaring met alcohol, blowen, telefoongebruik, gamen en eetgedrag.

Deze vragen worden anoniem beantwoord en per vraag komt het resultaat direct op het scherm in de klas.

In de computer worden alle antwoorden per leerling opgeslagen. De naam van de leerling is niet bekend, maar wel zijn/haar leeftijd, klas, geslacht, plaats in het gezin en ervaring met verslaving in de omgeving.


Gebruik voor directe feedback tijdens de les

Doordat de antwoorden op de vragen direct te zien zijn, kunnen ze besproken worden met de klas en kan de docent/voorlichter specifiek ingaan op bepaalde aspecten van verslaving. Het zwaartepunt van de voorlichting wordt hierdoor onmiddellijk aangepast aan de behoeftes van de klas. Daarnaast bevordert het de discussie in de klas.


Gebruik voor oudervoorlichting

Be Aware heeft als doel om niet alleen kinderen voor te lichten over verslaving, maar ook ouders meer bewust te maken van hun preventieve rol. Tijdens een ouderavond op school kunnen de resultaten verzameld met de stemkastjes getoond worden. Ten eerste worden gegevens getoond over risicogedrag bij hun kinderen, ten tweede over het percentage van ouders dat afspraken heeft gemaakt over alcohol/hasj/gamen en hoe kinderen daarmee omgaan.


Gebruik voor schoolbeleid

Het gebruik van stemkastjes in de klas is een unieke manier van dataverzameling die tot nu toe niet of nauwelijks toegepast is. Het voordeel van het gebruik van stemkastjes is dat de respons vrijwel 100% is, in tegenstelling tot vragenlijstonderzoek, waar meestal maar 60-70% van de lijsten ingevuld wordt. De gegevens zijn betrouwbaarder door het ontbreken van ‘selectiebias’. Verder komen de gegevens uit de regio en het land waar ze toegepast worden, in tegenstelling tot gegevens van landelijk of internationaal onderzoek.  


De gebruikte vragen geven de mogelijkheid om per school het risicogedrag naar leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling en opleidingsniveau te inventariseren. Dit zijn zeer waardevolle data voor de invulling van het beleid van de school.